e-pošta:  sabina@nika-pika.si ali   info@nika-pika.si

Poslujemo ob delavnikih  od 8.00 do 12.00  in  od 13.00 do 17.00 ure.

ASISTENCA SREDNJEŠOLCEM INFORMACIJE
ZNANJE ZA VSE GENERACIJE

Oglejte si:

NIKA-PIKA IN IZOBRAŽEVANJE

INŠTRUKCIJE IN NIKA-PIKA

NIKA-PIKA IN POGLED NAPREJ

NIKA-PIKA NA BLOGU

NIKA-PIKA PIŠE

NIKA-PIKA TAGEBUCH

NIKA-PIKA NA FACEBOOKU

NIKA-PIKA TWITTA

design

OGLED S TABLICO ALI PAMETNIM TELEFONOM

OGLED ZA MOBILNIKE
POJDI

NADGRADNJA ZNANJA V SREDNJI ŠOLI

ASISTENCA ZA SREDNJEŠOLCE

Srednja šola je NADGRADNJA DEVETLETKE ter pomeni nadaljnje izobraževanje v široki paleti programov:

         • triletni poklicni programi
         • štiriletni strokovni programi
         • splošni gimnazijski programi

Uspeh na srednji stopnji je odvisen predvsem od samostojnega dela dijaka (beri: UČENJA!) in njegovega prenešenega predznanja iz devetletke. Vsak izbrani srednješolski program je nadgradnja že pridobljenega znanja z novimi dodatnimi in specifičnimi znanji ali pa poglobljeno in razširjeno spoznavanje že okvirno poznane tematike.

Vsak dijak, ki ima že ob vstopu v srednjo šolo primerno predznanje, to znanje veliko lažje nadgradi. Od vstopa v srednjo šolo se  s težavami srečujejo v glavnem dijaki brez pridobljenih delovnih navad, tisti, ki se učijo snov ne da bi razumeli in na pamet, kampanjci ter tisti, ki se učenju izogibajo. Pot do uspeha vodi preko mnogih ovir, ki pa jih je mogoče premagati le z več dela in učenjem.

Z ASISTENCO DO MATUREZaradi neznanja dobivajo dijaki negativne ocene, brez ustrezne pomoči pa je mogoče pričakovati tudi kakšen popravni izpit ter v primeru popolnega neuspeha še ponavljanje razreda ali zamenjavo šole. Nastalih in nakopičenih težav brez primernega pristopa in sodelovanja ni moč takoj odpraviti. Izboljšanje uspeha se pokaže šele takrat, ko prične dijak oz. učenec sodelovati pri pouku, izpolnjevati naloge in, ko spremeni odnos do predmeta in dela.

Dijaki s pomanjkljivim znanjem so na srednji stopnji uspešni samo takrat, kadar zamujeno brez odlašanja osvojijo ter novo snov sprotno ustrezno umestijo in utrdijo.

INŠTRUKCIJE ZA DIJAKE IN UČENCE:

ZA SREDNJE, STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE

PROGRAM

INŠTRUKCIJ:

SMER
 • MATEMATIKA
 • FIZIKA
 • NEMŠKI JEZIK
 • ANGLEŠKI JEZIK

Pri inštrukcijah NAJPREJ PONOVIMO in po potrebi hitro obdelamo zamujeno ali slabo razumljeno tematiko snovi iz devetletke.  Zadovoljivo osvojeno in utrjeno tematiko iz devetletke nato nadgradimo po ustreznem srednješolskem učnem programu.

[Domov] [NIKA-PIKA] [ZNANJE IN USPEH] [ASISTENCA ZA VSE] [Asistenca staršem] [Učna pomoč] [Tuj jezik za odrasle] [Asistenca drugačnim] [INŠTRUKCIJE] [TUJI JEZIKI] [BREZPLAČNO] [IMPRESUM]

Sabina Hajnrih s.p.    NIKA-PIKA  Center za neformalna znanja, učno pomoč, inštrukcije, svetovanje in druge storitve    MARIBOR, Koroška cesta 6