e-pošta:  sabina@nika-pika.si ali   info@nika-pika.si

Poslujemo ob delavnikih  od 8.00 do 12.00  in  od 13.00 do 17.00 ure.

POGOVOR V TUJEM JEZIKU INFORMACIJE
ZNANJE ZA VSE GENERACIJE

Oglejte si:

NIKA-PIKA IN IZOBRAŽEVANJE

INŠTRUKCIJE IN NIKA-PIKA

NIKA-PIKA IN POGLED NAPREJ

NIKA-PIKA NA BLOGU

NIKA-PIKA PIŠE

NIKA-PIKA TAGEBUCH

NIKA-PIKA NA FACEBOOKU

NIKA-PIKA TWITTA

design

OGLED S TABLICO ALI PAMETNIM TELEFONOM

OGLED ZA MOBILNIKE
POJDI

TUJ JEZIK SKOZI POGOVOR

POGOVOR V TUJEM JEZIKU

Slovenci živimo kot nekakšen otok med italijanskim, nemškim, madžarskim in hrvaškim življem. Vsak del Slovenije ima svoje jezikovne posebnosti in se lahko direktno sporazumeva s sosedi. Mejna področja so bila do konca II. svet. vojne pod tujo oblastjo, zato so tam živeči Slovenci običajno govorili v narečjih polnih tujih besed. Kljub učenju tujega jezika že od osnovne šole naprej, pa zaradi nezainteresiranosti le majhen del slovenske populacije tekoče obvlada kakšen globalni tuj jezik.

Dober način, da brez večjih naporov vsakdo obnovi že pred časom v šoli ali drugje pridobljeno, pa tudi pozabljeno, poznavanje tujega jezika, je model TUJ JEZIK SKOZI POGOVOR. Sodelovanje v pogovoru zahteva spoznavanje besed in pojmov, obseg znanja pa skozi pogovor raste. Z aktivnim sodelovanjem udeležencev se govorno sporazumevanje hitro nadgrajuje, koordinator pogovorne skupine pa pravilnost uporabe pojmov in zgradbo stavkov.sprotno popravlja in dopolnjuje.

Pot za enostavno sporazumevanje je odprta !

LJUDJE SE MED SEBOJ POGOVARJAMO
NE STOJ, POT DO JEZIKA JE ODPRTA
[Domov] [NIKA-PIKA] [ZNANJE IN USPEH] [ASISTENCA ZA VSE] [INŠTRUKCIJE] [TUJI JEZIKI] [Sporazumevanje] [Pogovorni jezik] [Govori nemško] [Govori angleško] [BREZPLAČNO] [IMPRESUM]

Sabina Hajnrih s.p.    NIKA-PIKA  Center za neformalna znanja, učno pomoč, inštrukcije, svetovanje in druge storitve    MARIBOR, Koroška cesta 6